Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2014

moi-coccinelle
Beznadziejność jest wtedy, gdy człowiek budzi się rano i nie wie, po co otworzył oczy.
— Alicja Róg
Reposted fromflesz flesz viagefuhlvoll gefuhlvoll
moi-coccinelle
9449 ef97
Reposted frommisza misza viagefuhlvoll gefuhlvoll
moi-coccinelle
Play fullscreen
Baby, can't you see if there is such a thing
Of loving someone so much that you need
To give them time to let them breathe
But you don't understand, I wish you understood
Oh, I hope one day you do

October 19 2014

October 01 2014

moi-coccinelle
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest
— M.Witkiewicz
Reposted fromswojszlak swojszlak viairbjarbirb irbjarbirb
moi-coccinelle
  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss vialovesweets lovesweets
moi-coccinelle
4312 d90a
Hi asshole !
Reposted fromsnowflakee snowflakee viagriber griber
moi-coccinelle
8124 38b8 500
Maja Wrońska

August 31 2014

August 30 2014

moi-coccinelle
5075 3610
Reposted fromundertow undertow viagriber griber
moi-coccinelle
2676 6c3d 500
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viamajkey majkey
moi-coccinelle
7682 2bed
Reposted fromevelina evelina viasatyra satyra

August 21 2014

moi-coccinelle
1962 9046
Reposted fromepidemic epidemic viarainbowarrior rainbowarrior

August 19 2014

moi-coccinelle
0757 10b6
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaa-antimatter a-antimatter

August 18 2014

7388 ec26
Reposted from2708 2708 viainsomniia insomniia
moi-coccinelle
0364 191c 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus viapl pl
moi-coccinelle
6229 bbf7
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix

August 12 2014

5098 5919 500
Reposted fromciarka ciarka viaunknownpleasures unknownpleasures
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl